Κεφαλάς Σπάρτη Α.ΕΠατήστε τον σύνδεσμο του ισολογισμού που σας ενδιαφέρει


Ισολογισμός 2021 - 23η Εταιρική χρήση (1/1/2021-31/12/2021)

Ισολογισμός 2020 - 22η Εταιρική χρήση (1/1/2020-31/12/2020)

Ισολογισμός 2019 - 21η Εταιρική χρήση (1/1/2019-31/12/2019)

Ισολογισμός 2018 - 20η Εταιρική χρήση (1/1/2018-31/12/2018)

Ισολογισμός 2017 - 19η Εταιρική χρήση (1/1/2017-31/12/2017)

Ισολογισμός 2016 - 18η Εταιρική χρήση (1/1/2016-31/12/2016)

Ισολογισμός 2015 - 17η Εταιρική χρήση (1/1/2015-31/12/2015)

Ισολογισμός 2014 - 16η Εταιρική χρήση (1/1/2014-31/12/2014)

Ισολογισμός 2013 - 15η Εταιρική χρήση (1/1/2013-31/12/2013)

Ισολογισμός 2012 - 14η Εταιρική χρήση (1/1/2012-31/12/2012)

Ισολογισμός 2011 - 13η Εταιρική χρήση (1/1/2011-31/12/2011)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 6227 - 04.07.2012 στις 07.08.2012

Ισολογισμός 2010 - 12η Εταιρική χρήση (1/1/2010-31/12/2010)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 4356 - 20.06.2011 στις 26.07.2011

Ισολογισμός 2009 - 11η Εταιρική χρήση (1/1/2009-31/12/2009)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 9492 - 10.08.2010 στις 13.10.2010

Ισολογισμός 2008 - 10η Εταιρική χρήση (1/1/2008-31/12/2008)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 9685 - 05.08.2009 στις 21.09.2009

Ισολογισμός 2007 - 9η Εταιρική χρήση (1/1/2007-31/12/2007)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 9712 - 25.08.2008 στις 17.10.2008

Ισολογισμός 2006 - 8η Εταιρική χρήση (1/1/2006-31/12/2006)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 4336 - 08.06.2007 στις 29.06.2007

Ισολογισμός 2005 - 7η Εταιρική χρήση (1/1/2005-31/12/2005)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8316 - 27.07.2006 στις 20.11.2006

Ισολογισμός 2004 - 6η Εταιρική χρήση (1/1/2004-31/12/2004)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 7650 - 14.07.2005 στις 28.09.2005

Ισολογισμός 2003 - 5η Εταιρική χρήση (1/1/2003-31/12/2003)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 4424 - 20.05.2004 στις 09.06.2004

Ισολογισμός 2002 - 4η Εταιρική χρήση (1/1/2002-31/12/2002)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 7774 - 18.07.2003 στις 26.08.2003

Ισολογισμός 2001 - 3η Εταιρική χρήση (1/1/2001-31/12/2001)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8966 - 27.08.2002 στις 30.09.2002

Ισολογισμός 2000 - 2η Εταιρική χρήση (1/1/2000-31/12/2000)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 3093 - 29.05.2001 στις 11.06.2001

Ισολογισμός 1999 - 1η Εταιρική χρήση (1/1/1999-31/12/1999)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 6037 - 30.06.2000 στις 19.09.2000

Άρχειο 2010-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 28.7.2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 7.8.2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 19.7.2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 29.6.2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 30.6.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 15.7.2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 10/06/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Πρόσκληση Προς Μετόχους Μάρτιος 2016

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής συνέλευσης των Μετόχων

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής συνέλευσης για το Οικ. έτος 2014

Τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε.

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Ανακοίνωση Συγκρότησης Δ.Σ. ΑΕ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8280 - 07.08.2012 στις 19.09.2012

Τροποποίηση Καταστατικού ΑΕ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8271 - 07.08.2012 στις 19.09.2012

Άρχειο 2007-2009

Ανακοίνωση ΑΕ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 12341 - 23.10.2007 στις 07.12.2007

Τροποποίηση Καταστατικού ΑΕ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 9528 - 13.08.2007 στις 04.10.2007

Ανακοίνωση Συγκρότησης Δ.Σ. ΑΕ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 7522 - 11.07.2007 στις 10.09.2007

Άρχειο 2004-2006

Ανακοίνωση ΑΕ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 9155 - 25.08.2006 στις 24.11.2006

Ανακοίνωση ΑΕ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8194 - 25.07.2005 στις 06.10.2005

Ανακοίνωση ΑΕ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 13200 - 29.10.2004 στις 01.12.2004

Ανακοίνωση ΑΕ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 10480 - 20.08.2004 στις 28.09.2004

Άρχειο 2001-2003

Ανακοίνωση ΑΕ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 7835 - 22.07.2003 στις 08.09.2003

Τροποποίηση Καταστατικού ΑΕ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 12052 - 02.12.2002 στις 24.12.2002

Ανακοίνωση Συγκρότησης Δ.Σ. ΑΕ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 7761 - 23.07.2002 στις 11.09.2002

Ανακοίνωση ΑΕ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 7760 - 23.07.2002 στις 11.09.2002

Ανακοίνωση ΑΕ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 7040 - 07.08.2001 στις 05.09.2001

Άρχειο 1998-2000

Ανακοίνωση ΑΕ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 7502 - 09.08.2000 στις 22.09.2000

Ανακοίνωση ΑΕ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 7507 - 09.08.2000 στις 26.09.2000

Τροποποίηση Καταστατικού ΑΕ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 7070 - 31.08.1999

Ανακοίνωση ΑΕ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 927 - 17.02.1999

Σύσταση ΑΕ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 9642 - 17.12.1998

Επιστροφή στην Αρχική...